System Informacji Przestrzennej

Gmina Zdzieszowice

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48774064400
e-mail: um@zdzieszowice.pl

System Informacji Przestrzennej

 Przeglądanie danych zgromadzonych w SIP jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Administrator System ma możliwość publikacji danych z aplikacji dziedzinowych. System zapewnia usługi wyszukiwania, przeglądania, pobierania danych przestrzennych zgodnie z Ustawą o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej

Akademia GISON

Szkolenia, seminaria, warsztaty praktyczne dla administracji samorządowej online i stacjonarnie w Krakowie (biuro GISON)