System Informacji Przestrzennej

Urząd Miejski w Wieluniu

Urząd Miejski w Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń

Telefon: +48 43 886 02 34

Wnioski i Druki PDF

INFORMACJA NA TEMAT CZASU REALIZACJI I OPŁACIE SKARBOWEJ

Czas realizacji: Zaświadczenia oraz wypis i wyrys do 7 dni, informacja o możliwości odbioru zostanie podana w wiadomości SMS.

 

Opłaty skarbowe:

– za wydanie wypisu: 30 zł – do 5 stron, 50 zł – powyżej 5 stron

– za wydanie wyrysu: 20 zł za każdą rozpoczętą stronę A4

– za zaświadczenie o braku planu: 17 zł

– za zaświadczenie o rewitalizacji: 17 zł

Wysokość opłaty skarbowej zostanie podana w wiadomości SMS wraz z informacją o możliwości odbioru. Dowód opłaty skarbowej należy przedłożyć przy odbiorze lub wysłać na adres mailowy: oplaty@um.wielun.pl

 

Wysokość opłaty skarbowej należy uiścić na konto Gminy Wieluń w banku RBS Lututów Nr 49-9256-0004-0723-5034-2000-0130 tytułem: „Opłata skarbowa za wypis i wyrys” lub „Opłata skarbowa za zaświadczenie„.

 

Kontakt telefoniczny do osoby prowadzącej sprawę: 043 886 02 23

System Informacji Przestrzennej

 Przeglądanie danych zgromadzonych w SIP jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Administrator System ma możliwość publikacji danych z aplikacji dziedzinowych. System zapewnia usługi wyszukiwania, przeglądania, pobierania danych przestrzennych zgodnie z Ustawą o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej

Akademia GISON

Szkolenia, seminaria, warsztaty praktyczne dla administracji samorządowej online i stacjonarnie w Krakowie (biuro GISON)