System Informacji Przestrzennej

Urząd Gminy Pałecznica

Gmina Pałecznica
ul. Św. Jakuba 11
32-109 Pałecznica

Telefon: (41) 38-48-037 Fax: (41) 38-48-037 w. 19

System Informacji Przestrzennej

 Przeglądanie danych zgromadzonych w SIP jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Administrator System ma możliwość publikacji danych z aplikacji dziedzinowych. System zapewnia usługi wyszukiwania, przeglądania, pobierania danych przestrzennych zgodnie z Ustawą o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej

Akademia GISON

Szkolenia, seminaria, warsztaty praktyczne dla administracji samorządowej online i stacjonarnie w Krakowie (biuro GISON)