System Informacji Przestrzennej

Gmina Koło

Urząd Gminy Koło
ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło
+48 (63) 27 20 365
sekretariat@gminakolo.pl

System Informacji Przestrzennej

 Przeglądanie danych zgromadzonych w SIP jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Administrator System ma możliwość publikacji danych z aplikacji dziedzinowych. System zapewnia usługi wyszukiwania, przeglądania, pobierania danych przestrzennych zgodnie z Ustawą o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej

Akademia GISON

Szkolenia, seminaria, warsztaty praktyczne dla administracji samorządowej online i stacjonarnie w Krakowie (biuro GISON)